کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 6
3. شاخص های استراتژی توسعه شهری و پهنه های فرسوده شهرهای میانی استان مازندران

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 205-234

یاسر قاسمی؛ اسدالله دیوسالار؛ پری شکری فیروزجاه؛ مهناز کشاورز


4. تدوین استراتژی های راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر جهرم با استفاده از مدل SWOT

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 177-200

رضا مختاری ملک آبادی؛ مهدی ابراهیمی؛ آمنه کرمی


6. سنجش پارامترهای فیزیکی موثر در بافت های فرسوده (نمونه موردی : شهر طرقبه)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 51-78

مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ حجت حاتمی نژاد؛ حسین حاتمی نژاد