کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 5
3. ارزیابی تطبیقی جایگاه سرمایه اجتماعی در ساختار محلات شهری با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: شهر قزوین)

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 25-46

الهام کاکاوند؛ سمیه آهنی؛ فاطمه زارعی؛ رحیم هاشم پور