سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

 

مزایای اشتراک

1. دریافت به موقع و منظم فصل نامه

2. رایگان بودن هزینه­ی ارسال فصل نامه

 

نحوه ی  اشتراک

1. هزینه ی اشتراک یکساله (4 شماره) 120000 ریال می باشد که دانشجویان با ارائه ی کارت دانشجویی یا تأییدیه 

واحد آموزشی ذی ربط از تخفیف 30 درصدی برخوردار خواهند شد.

2. واریز مبلغ فوق به حساب سیبا به شماره 0106129705000 صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.

3. تکمیل فرم درخواست اشتراک.

4. ارسال فرم درخواست اشتراک به همراه فیش بانکی به نشانی:

ملایر- بالاتر از پارک سیفیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصل نامه جغرافیایی آمایش محیط.

...................................................................................................................................................................

 

 

فرم درخواست اشتراک

 

نام و نام خانوادگی:...........................................................................................................................................................................

سازمان/ نهاد / و...:............................................................................................................................................................................

تلفن تماس:..........................................................................................کد پستی:..........................................................................

 نشانی دقیق پستی:..........................................................................................................................................................

...............................توضیحات:.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................