اهداف و چشم انداز

خدایا چنان کن سرانجام کار          تو خشنود باشی و ما رستگار

نشریه "آمایش محیط" از بدو راه­اندازی، همواره تاکید و تلاش خود را در راستای توسعه و بهتر شناساندن علم جغرافیا قرار داده است.

جغرافیایی که این نشریه مترصد توسعه و ترویج آن است، کاربردی و همسوی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری و روستایی است.

در طول سالهایی که این نشریه منتشر شده است، چالش ها و موانع مالی و فنی هیچگاه نتواسته است در تداوم و نشر "آمایش محیط" تأثیرگذار باشد و دست اندرکاران آن در هر شرایطی به دستیابی به اهداف اولیه انتشار نشریه که همان بالا بردن کیفیت و انتشار منظم بوده است اندیشیده اند.

شاید بتوان شالوده های اهداف و چشم انداز نشریه آمایش محیط را به شرح زیر خلاصه نمود:

- آگاهی بخشی و ترویج علم جغرافیا از طریق انتشار مقالات مناسب

- یاری به نویسندگان مقالات، شامل اساتید، محققین و دانشجویان در عرصه انتقال دیدگاهها و نظریات خود.

- بهینه سازی نحوه انتشار و توزیع نشریه به گونه ایی که حداقل هزینه و ضایعات زیست محیطی را به همراه داشته باشد.

- افزایش تعداد مقالات منتشر شده در سال همراه با حفظ کیفیت و ارزشهای علمی مقالات

- کاستن هرچه بیشتر از فاصله زمانی بین دریافت مقاله، انجام امور داوری و چاپ و انتشار آن

- بهینه سازی تعامل بین صاحبان مقاله، داوران و مسئولان نشریه به گونه ایی که فعالیت ها و اقدامات تا مرحله انتشار مقاله به صورتی شفاف صورت پذیرد.

نهایت اینکه نشریه "آمایش محیط" همانگونه که کار علمی و دانشگاهی خود را با انگیزه های تعالی بخشی و هرچه بهتر نمودن  محیط تحقیقات و پژوهش­های جغرافیایی آغاز نموده است،همچنان به روند و مسیری که انتخاب نموده است ادامه خواهد داد.

فصل نامه آمایش محیط