درباره نشریه

فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط

رتبه : علمی - پژوهشی

دوره انتشار : فصل نامه

صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

مدیر مسئول : دکتر مجید شمس

سردبیر : دکتر بیژن رحمانی

مدیر داخلی : فائزه خرمیان

محل انتشار : ملایر

 

نشانی : ملایر - بالاتر از پارک سیفیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

تلفکس : 32227836-081

Email  : Amayesh_azad@yahoo.com

 

* این مجله از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی - پژوهشی دریافت نموده است *

* این مجله همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و نیز پایگاه اطلاعات علمی کشور (SID) نمایه سازی شده است*