دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، خرداد 1396، صفحه 1-211 
3. سیر تحولات سلسله مراتب شهری در استان خوزستان طی دهه‌های(85-1335)

صفحه 47-68

امیر بسطامی نیا؛ مسعود صفائی پور؛ سعید ملکی؛ یوسف تازش؛ کورش امیدی پور


8. تبیین دلایل نهادی- مدیریتی در شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی در ایران

صفحه 157-190

منیژه لاله پور؛ پوران کرباسی فروش؛ هوشنگ سرور