تعیین درجه‌ی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد از لحاظ دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از مدل موریس

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این پژوهش برای شناسایی و تعیین درجه­ی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات 8 شاخص در بخش بهداشت و درمان مربوط به سال 1389 و در میان 10 شهرستان مورد مطالعه قرارگرفته و نتایج آن با بهره گیری از تکنیک توسعه‌یافتگی موریس ارزیابی شده است. هدف این مقاله، بررسی عمیق تر تفاوت میان شهرستان‌های استان به جهت دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و تعیین میزان توسعه‌یافتگی است. تا در بعد کاربردی نتایج این پژوهش در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و محلی مورد استفاده مسؤولین قرار گیرد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی است. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده عدم توزیع متعادل امکانات و خدمات در شهرستان‌های استان است به شکلی که از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان یزد در تخصیص منابع و امکانات و خدمات در رتبه اول و شهرستان‌های تفت، طبس و مهریز در رتبه‌های سوم تا چهارم و شهرستان‌های بافق، میبد، اردکان، صدوق، ابرکوه و خاتم در رتبه‌های پنجم تا دهم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Development Rate of Counties of the Province of Yazd in Terms of Accessing Treatment and Hygiene Centers Using Maurice Model