پهنه بندی تصادفات جاده ای با هدف تعیین نقاط حادثه خیز با استفاده از GIS(نمونه موردی مسیر همدان- ملایر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد همدان

چکیده

حمل و نقل از دیدگاه علوم مختلف دارای مفاهیم متنوعی است و از جنبه های مختلفی می تواند مورد بررسی قرار گیرد در برنامه ریزی شهری یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه حمل و نقل برون شهری مورد توجه قرار میگیرد موضوع مهم تصادفات جاده ای و عواملی است که در بروز آن نقش ایفا میکند. لذا در همین راستا محقق در این پژوهش به عنوان یک پژوهش کاربردی به جمع آوری اطلاعات تصادفات صورت گرفته و برداشت میدانی این نقاط در طول مسیر همدان ملایر به صورت مشاهده مستقیم و تحلیل آن بر روی تصاویر هوایی منطقه پرداخته است. محقق در این تحقیق با تعیین دقیق نقاط مورد نظر در سالهای 92 و 91 ابتدا نسبت به دسته بندی نوع تصادفات اقدام و سپس اطلاعات را دسته بندی و در دیتا بیس نرم افزار Arc Gis وارد نموده است. نتایج تحلیلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار مورد نظر بصورت نقطه ای و پهنه ای ویژگی مسیر در قالب نقشه های کاربردی ترسیم نموده است که در نهایت مسیر همدان – ملایر در چهار طیف، امن، نسبتاً امن، خطر ناک و حادثه خیز پهنه بندی و راهکارهای لازم در کاهش تصادفات جاده ای ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of road accident-prone to determine the black spots by using GIS(Case Malayer, Hamedan path)

نویسنده [English]

  • mohammad rahmani
چکیده [English]

To determine the zoning of road accidents black spots using GIS (case study Malayer, Hamedan path)
1-dr. Mohammad Rahmani.faculty member, Islamic Azad University, Hamedan mohammad.rahmani1@gmail.com-09188112176
2- tahereh mahyaye Tehrani.graduate degree in urban geography PNU

Abstract
Transport from the perspective of different science concepts are varied, and can be examined from different aspects.One of the most important issues in the field of urban planning urban transport is considered an important subject of road accidents and the factors that play a role in its onset.
The researchers in this study as an applied research conducted to collect accident information and harvest field of Malayer in Hamedan points along the way for direct observation and analysis on the aerial imagery of the region is. Researcher in this study to determine the exact points between 92 and 91 initially random and then information about the classification category and is entered in the database software Arc GisThe results of analysis using GIS and mapping software to just point and mapped out a route feature in the form of functional maps ,Finally, the Hamedan - Malayer in four-spectrum, safe, relatively safe, dangerous and accident-prone zoning and necessary measures to reduce road accidents is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • arterial road
  • Transportation
  • accident
 
1)      آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی،مصوب 4/6/1388، وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت صنایع و معادن ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
2)      اجزاء شکوهی، م.، شاداب مهر، ه.1394،مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ بنزین های شهر مشهد.آمایش محیط، شماره 28، 82-77.
3)      تولایی، س. 1386.جغرافیای اقتصادی(صنعت، حمل و نقل، انرژی). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی.240 صفحه.
4)      جعفری، م .امینی شیرازی، ح. 1389."ارایه مدل ارزیابی شاخص مبنا جهت اندازه گیری سطح پایداری حمل و نقل در برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه شهری". اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
5)      رایت،پ. رحیمی،ا،1379.مهندسی ترابری(اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل). دانشگاه علم و صنعت ایران.370 صفحه.
6)      رحمانی، محمد،1393، طرح جامع تصادفات سازمان حمل و نقل پایانه ها.
7)      عزت پناه، ب.، شکوری، م.، مددی، ا.1393. مدل سازی مکان یابی و پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش AHPو شاخص همپوشانی وزنی در محیط GIS (نمونه موردی: منطقه 2 اردبیل). آمایش محیط، شماره 27، 20-1.  
8)       عربانی، م، نیکویی کمساری، ع.1385. مهندسی ترافیک. انتشارات دانشگاه گیلان.194 صفحه.
9)      غنی زاده، ع. 1389. مقدمه ای بر مهندسی حمل و نقل.جلد اول. انتشارات آذرخش.304 صفحه.
10)   فرج زاده اصل، م.1384.سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم. انتشارات سمت.180 صفحه
11)   محمودی، ع. 1376. اقتصاد حمل و نقل تهران. نشر اقتصاد نو.253 صفحه.
12)   محمودی، م.1362. جغرافیای حمل و نقل. چاپ اول. مرکز نشر دانشگاهی تهران.240 صفحه.
13)  منتظری, م و اداوی، مجید،۱۳۸۵، بررسی مولفه های ترافیکی سیستمهای حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن، هشتمین همایش حمل و نقل ریلی، تهران، انجمن حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت.
14)  نیکخو، ن.، الیرومی،ع،. نوری،ح.1394. تحولات کاربری اراضی شهر ملایر با بهره گیری از سنجش از دور، آمایش محیط، شماره 30، 86-63.
15)  هیوود، ل. عالمی راد، ح. 1383.طراحی سیستم های اطلاعات جغرافیایی. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 156 صفحه