تأثیر جنگ تحمیلی بر شکل‌گیری و گسترش مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی: منطقه ملاشیه اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران)

2 (کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز)

چکیده

حاشیه‌نشینی یکی از پدیده های جغرافیایی شهرهای بزرگ و متوسط ایران است و جنگ تحمیلی بر این پدیده بی تاثیر نبوده است. هدف این مقاله شناسایی و درک صحیح از نحوه  تأثیرگذاری پدیده جنگ در تحرکات جمعیتی در زمان وقوع جنگ و بعد از خاتمه آن در گرایش به مهاجرت در شهر اهواز  و رشد مناطق حاشیه‌ای است. تمرکز جمعیتی و به خصوص  اسکان مهاجرین در این شهر در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات متعددی شده است. در این مقاله سعی شده به ریشه‌یابی علت حاشیه‌نشینی در یکی از نقاط حاشیه شهر اهواز با نام روستای ملاشیه پرداخته شود. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با گردآوری داده‌های پرسشنامه‌ای و کتابخانه‌ای و استفاده از نرم‌افزار GIS و SPSS به سنجش فرضیه و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده رشد منطقه­ی مورد مطالعه به سه دوره­ی زمانی تقسیم می‌شود. دو مرحله از آن که بیش ترین رشد مربوط به آن‌هاست اختصاص به جنگ و تأثیراتی که این پدیده بر ساکنان مناطق جنگ‌زده داشته، دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عامل جنگ در شکل‌گیری و گسترش روستای ملاشیه نقش بارزی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of War effects on formed and suburban expanse A case study; Ahvaz, Mallashieh

نویسندگان [English]

  • Ali Movahed 1
  • Hussain Karamla Chab 2
  • Abbas Mohammadi 2
1 Ph.D., Assistant Professor, Geography and Urban Plannng, University of Teacher Training, Tehran, Iran
2 M.A., Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Urbanization has become the dominant way of life in our country and as a result of its expansion in the last half of the century, this method of life has created a lot of challenges and problems, among which is the formation of suburbs. This paper intends to identify the ways in which the population movement was affected during and after the war and how this led to the growth of immigration to the city of Ahwaz and the expansion of suburbs. The increasing concentration of population, especially the settlement of immigrants has led to numerous problems in recent years. This case study intends to identify the reasons which have led to the creation of Mallashieh, one of the suburbs of Ahwaz. Based on the results of this study, the war was one of the main factors which led to the expansion of suburbs and also the continuation of immigration to the great city of Ahwaz after 1981.This study is descriptive – analytical and questionnaire, library sources, GIS and SPSS software have been used to reach a conclusion. Based on the results of the study, the development of this area can be divided into three periods. The last two stages in which the maximum of growth has occurred, is related to the war and its effects on the settlers of the war – torn area. The results of this study show that the war had a main role in the formation and development of Mallashieh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • war, immigration, marginalization, Mallashieh, Ahvaz