تعیین جهت های مناسب استقرار ساختمان جهت دریافت بهینه تابش خورشیدی در شهر زنجان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 مهندسان مشاور کهن شهر

3 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در سال های اخیر مصرف بالای انرژی یکی از مشکلات کل جهان علی‏الخصوص شهرهای بزرگ می باشد. یکی از راهکارهایی که در این زمینه ارائه شده است استفاده حداکثری از انرژی خورشید می باشد. اگر ساختمان ها مطابق با تابش انرژی خورشید و اقلیم منطقه ساخته شوند و بتوانند در دوره گرم حداقل انرژی و در دوره سرد حداکثر انرژی را جذب کنند در مصرف انرژی صرفه جویی بسیار زیادی حاصل خواهد شد. . با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی شهر زنجان، جهت گیری ساختمان ها باید به گونه ای باشد که در دوره سرد بیشترین میزان انرژی به ساختمان وارد شود و نیز در دوره گرم کمترین میزان انرژی را دریافت کند. در این تحقیق با مطالعه موردی اقلیم شهر زنجان و به جهت استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی ابتدا اطلاعات اقلیمی مورد نیاز از ایستگاه سینوپتیک زنجان برای دوره 40 ساله (1388-1348) تهیه گردید. سپس با استفاده از روش محاسباتی قانون کسینوس میزان انرژی تابشی بر روی سطوح قائم برای ماه های مختلف و در 24 جهت جغرافیایی محاسبه و از طریق نرم افزارهای Q-BASIC ،Excel اطلاعات پردازش شده و در نهایت بهترین جهت‏ استقرار ساختمانها در شهر زنجان تعیین گردیده است. سطوح قائم 150+ جنوب شرقی و 150- جنوب غربی بیشترین میزان انرژی و سطوح 15+ و 15- شمال شرقی و غربی کمترین میزان انرژی را در طول ماه های سرد و گرم سال دریافت می کنند. بر اساس نتایج این تحقیق بهترین جهت استقرار ساختمان به منظور دریافت بهینه انرژی خورشید در دوره های سرد و گرم سال جهت های 135 درجه و 225 درجه زاویه آزیموتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Best Orientation for Buildings in Zanjan City Based on Solar Radiation

نویسندگان [English]

  • hasan Akbari 1
  • Faramarz Hadavi 2
  • Mehdi zamani 3
  • usef alipour 2
چکیده [English]

In recent years, high consumption of energy has become one of the major problems of world especially in big cities. One of the solution given for this situation is using solar energy as much as possible. If buildings are constructed in accordance with solar radiation and the region climate, they can absorb the lowest energy in hot and the most energy in cold period; then there will be noticeable saving in energy consumption. Since Zanjan has special location, the buildings’ orientation should be in a way that in cold period the most and in hot period the lowest energy hit the building. In this research, for the most efficient use of solar energy in Zanjan, the case study, first the climate information collected from Zanjan Synoptic Center for a period of 40 years, then, the data processed by Q-BASIC and EXCEL soft wares. And finally the best orientation for buildings in this city has been determined. According to the research results the best orientation for buildings are 135 degree and 225 degree of Azimuth angle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar Energy
  • Zanjan
  • Building Orientation
  • Zanjan city