عوامل موثر بر مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با تاکید بر تکنیک تحلیل خوشه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس علمی کاربردی

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است بررسی مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش نشانی شهر همدان با رویکرد تحلیل خوشه‌ای صورت پذیرد. برای این منظور با توجه به مبانی نظری، مدلی مفهومی ارائه شده که 8 معیار را به‌عنوان اصلی‌ترین پارامترهای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش نشانی ارائه نموده است. در مرحله‌ی بعد تک‌تک این معیارها به‌صورت لایه‌های مکانی در GIS تولید شده و سپس با استفاده ازنظر کارشناسی و مدل دلفی این 8 معیار ترکیب‌شده و وزن هر لایه اطلاعاتی مشخص‌شده و با توجه به وزن بدست آمده، هرکدام از 8 لایه باهم تلفیق‌شده و نقشه‌ی نهایی حاصل شده است. لذا از مدل تحلیل خوشه‌ای برای دستیابی به لکه های هدف، از مدل دلفی برای وزن دهی و ارزش‌گذاری بین هشت معیار مکان‌یابی استفاده کرده و از مدل‌هایی مثل بافرینگ و دنسیتی و....برای تولید هرکدام از لایه‌های gis برای هر یک از هشت معیار بهره برده شده است. با توجه به نقشه حاصل شده سه لکه به جهت ایجاد ایستگاه جدید پیشنهاد شده است. این سه لکه که در بخش مرکزی، بخش غربی و شرقی شهر قرار دارند، نشان‌دهنده نیاز شهر در زمینه ایجاد ایستگاه جدید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the location of fire stations With an emphasis on cluster analysis technique

نویسنده [English]

  • fatemeh shiri 1
چکیده [English]

In this study, we have tried to investigate the location of fire stations in Hamadan made cluster analysis approach. For this purpose, according to theory, a conceptual model is presented as the main parameters of the 8 criteria to locate fire stations provided. All of these measures in the next stage to be produced in GIS spatial layers and then use Delphi 8 benchmark in terms of expertise and the combined weight of all layers of the information specified and according to the weight gained Tlfyqshdh each layer and a map of each of 8 It is final. The cluster analysis model to achieve the target spots, Delphi for weighting and valuation models used to locate the eight criteria and models, such as buffering and Dnsyty and .... for the production of each of the layers of gis for each of the eight criteria is used. According to the map made three spots to create a new station is proposed. The three spots in the central, western and eastern parts of the city are the need of the new station will be created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Delphi
  • fire stations
  • Hamadan