مکان‌یابی نیروگاه‌های خورشیدی حرارتی از طریق قاعده تصمیم‌گیری مکانی تاپسیس مطالعه موردی: استان هرمزگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استاد ژئومورفولوژی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران)

2 (کارشناس ارشد سامانه اطلاعات جغرافیایی معاونت بهره‌برداری آب و فاضلاب استان کردستان)

3 (کارشناس ارشد آمایش محیط دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان)

4 (دانشجو دکتری آبخیزداری دانشکده محیط زیست دانشگاه هرمزگان)

چکیده

آلودگی‌های محیط زیستی، نوسانات قیمت و پایان­پذیر بودن منابع انرژی فسیلی مورد استفاده در نیروگاه‌ها باعث روی آوردن به منابع انرژی جایگزین شده است. استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند بهترین گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی تامین‌ در نیروگاه‌های تولید برق باشد. انتخاب مکان مناسب برای احداث این نیروگاه­ها بدلیل تاثیر موقعیت مکانی نیروگاه­ها بر میزان و هزینه تولید و انتقال انرژی ضروری است. استان هرمزگان بدلیل افزایش جمعیت و استفاده از فن آوری نوین با کمبود تولید برق مواجه است در صورتی که پتانسیل بالایی جهت بهره برداری از انرژی‌ خورشیدی دارد.  هدف از این پژوهش مکان یابی مناطق مناسب در این استان جهت احداث نیروگاه های خورشیدی حرارتی می باشد. در پژوهش های گذشته صرفا پتانسیل یابی مناطق بدون توجه به تناسب مناطق به مکان یابی پرداخته اند. در این پژوهش از معیارهای ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله از راه‌ها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، کاربری اراضی با استفاده مدل تاپسیس فازی جهت پتانسیل سنجی مکان­های مساعد استفاده شد. بر اساس این روش 18308.428686 کیلومتر مربع از مساحت استان هرمزگان در طبقه خیلی خوب جهت احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی قرار گرفته اند. همچنین نتایج حاصل از این روش با استفاده از کنترل زمینی مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از برآورده شدن همه معیارهای انتخابی در نواحی کاملا مناسب و رضایت بخش بودن به کارگیری روش تاپسیس فازی در امر مکان یابی نیروگاه های خورشیدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating Sustainable Energy Power Plant through TOPSIS Decision Making Procedure

نویسندگان [English]

  • Ahmad nouhehgar 1
  • Mohammad kamangar 2
  • Peyman Karami 3
  • Behrooz AhmadiDoost 4
1 PHD, professor, Geomorphology, Tehran University
2 M.S of GIS
3 M.S of Spatial Planning Faculty of Agriculture, Hormozgan University
4 Ph.D candidate of Water shed, Faculty of environment, Hormozgan University
چکیده [English]

Environmental pollution and the price volatility of fossil energy sources that are used in power plants made us turn to alternative energy source. The use of sustainable energy, especially solar energy, can be the best option for power supply in power generation plants. Suitable site for the construction of power plants due to the location impact on the amount and cost of energy production and transport is essential. Hormozgan Province's population and industrial growth has started moving astonishingly. This province has a great potential to exploit the plants converting solar energy into electrical energy. The criteria used in previous research to locate the radiation was distance from road and slope of the ground; while, in this study the sundial measures, the slope away from populated areas, distance from roads, distance from transmission lines, land use and limitations layer criteria for locating the plant are considered. The decision rule via TOPSIS is used. Based on this method 18584443816 square kilometer of land area of province was recognized very suitable class to build a solar power plant. The results of this method were evaluated using ground control. This implied fulfilling all the selection criteria at a quite appropriate and satisfactory  levels and ended up with areas of most appropriate for establishing and developing power plant projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • solar power plant plant
  • spatial multi-criteria decision
  • Fuzzy TOPSIS rule
  • Hormozgan Provin