نقش ساختار مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر همدان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانش آموخته ی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران)

2 (استاد گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

چکیده

         تمرکز روز افزون جمعیت در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت مشکلاتی را در ارائه خدمات مناسب به شهروندان به وجود می­آورد .در این رابطه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یک نهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مشکلات و نیازهای روز افزون شهروندان ضرورت پیدا می کند. 
شهر همدان نیز با سابقه تاریخی کهن و افزایش روز افزون جمعیت که در دهه های اخیر اتفاق افتاده است از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین در پژوهش حاضر شناسایی عوامل مو ثر در بهبود ساختار مدیریت شهری و تاثیر آن در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی همدان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا با این فرض که مدیریت شهری همدان تنها با مشارکت بیش تر شهروندان، حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات مناسب به آنان می تواند در اداره امور شهر و توسعه­ی فرهنگ شهر و شهر نشینی موفق باشد؛به نقش و عملکرد مدیریت شهری همدان پرداخته است. در مجموع روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی، کاربردی و مبتنی بر پیمایش می­باشد. در این روش از گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی و میدانی (تهیه پرسش نامه) استفاده شده است، و جامعه­ی مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه 369 نفرمی­باشدکه جهت ورود اطلاعات و داده­ها وتجزیه- تحلیل آنها نیز از نرم­افزار spss استفاده شده است. نتیجه ­این که ساختار مدیریت شهری همدان از انسجام، انعطاف پذیری، کارآمدی و مشارکت لازم برخوردار نیست و نیاز است جهت ار تقای فرهنگ شهر و شهرنشینی شهروندان همدانی توجه بیش تر و برنامه ریزی دقیق تری داشته باشد. همچنین با توجه به این موضوع که اکثر شهروندان همدانی با مفهوم حقوق شهروندی آشنایی چندانی ندارند و در اداره امور شهر رغبت چندانی از خود نشان نمی­دهند بنابراین آگاه­سازی، آموزش و توانمند سازی شهروندان جهت ارتقای مهارت ها و کسب عادت های صحیح زندگی اجتماعی پیش شرط لازم در اداره امور شهر         می­باشد و این امر نیاز به برنامه­ریزی و سیاست­گذاری اجتماعی دارد که مدیریت و حاکمیت شهری همدان می­تواند تنها از این طریق به توسعه فرهنگ شهر و شهر نشینی نزدیک­تر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structure role of urban management in city culture development and urbanization Planning (Case Study:Hamedan city)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Safi 1
  • Asghar Nazarian 2
1 Ph.D. Student of Geography &Urban Programming, at Islamic Azad University, Science and Research Branch Of Tehran, Iran
2 Ph.D., Professor of Geography at Islamic Azad University, Science and Research Branch Of Tehran ,Iran