بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافت‌های فرسوده‌ شهری (مطالعه‌ی موردی: محله‌های باربند و فاز 1 زمین شهری فیروزآباد)

نویسندگان

1 (دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت)

2 (استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)

3 (استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان)

4 (کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان)

چکیده

در حال حاضر، سیستم پویای شهرها پیوسته در حال تغییر و تحول است و این امر سبب رو به رو شدن با مسأله­ای به نام بافت­های فرسوده می­شود. این بافت ها یا هسته­های قدیمی شهرها بوده که به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شده­اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته­اند. از این­رو اکنون با مسائل بسیاری رو به رو بوده و این مشکلات را به سایر نقاط شهر نیز انتقال می­دهند. پژوهش حاضر به موضوع توانمندسازی سکونتگاه­های واقع در بافت فرسوده شهر فیروزآباد می­پردازد، محله­های باربند و فاز یک زمین شهری به عنوان محلات فرسوده و نوساز مورد مطالعه قرار گرفته­اند. روش تحقیق بر اساس هدف، عملی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی، می­باشد. روش جمع­آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه­ای، استفاده از پرسش­نامه، مصاحبه و برداشت­های میدانی و روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق، تحلیلی - تطبیقی بوده که پس از برداشت­های میدانی در محلات و سپس محلات از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با یک دیگر مقایسه شده­اند. نتایج نشان می­دهد، با توجه به آزمونt  گرفته شده در میان محلات مورد مطالعه، در زمینه خواسته­ی ساکنین، بهبود شرایط زندگی و احساس مسؤولیت در قبال مشکلات، تفاوت معناداری وجود ندارد و هر دو محله تمایل به بهبود هرچه بهتر شرایط زندگی در محلات خود داشته و در این زمینه حاضر به مشارکت و همراهی می­باشند. از طرفی تجزیه و تحلیل کالبدی نشان می­دهد راهکار ارائه خدمات کارآمد شهرداری منجر به بهبود بافت فرسوده (محله باربند) شده، همچنین روحیه­ی مشارکت در ساکنین در حد بالایی قرار داشته و ایجاد یک نهاد محلی می­تواند به بهبود شرایط کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Strengthening Strategies in Dilapidated Cities (Case Study: the Neighborhoods of Barband and Phase One- City Firoozabad)

نویسندگان [English]

  • Ali Shakoor 1
  • Ali Shamsoddini 2
  • Masoomeh Hafez Rezazadeh 3
  • Sara Pakzad 4
1 Ph.D, Associate Professor in Human Geography, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
2 Ph.D, Assistant Professor in Human Geography, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
3 Ph.D, Assistant Professor in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran
4 M.A in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Presently, the  dynamic system of  cities constantly change and transform. The result is the dilapidated structure of the city. This tissue of the old Nuclear cities has not been reviewed across the time  and has suffered from exhaustion and lack of efficiency. However, some of them have been built in the recent period without observing regulations and City Planning  regulations. Now facing  with many issues and creating problems to the other places of the city which are  also transferring, these places need a further attention . The present research is intended to investigate strengthening the old city districts.  Firouz Abad city is the focus of the research in which the two districts of Barband and Phaz-e- Yek( phase one) are chosen as the dilapidated and restructured areas , respectively.  The method of inquiry is  based on the goal and the level of  practicality and is based on the nature  of the research which is a descriptive method.  Information  was collected through library resources an annotated  sources using the question letter Interview.
An analysis of comparative information was conducted  after the track in the quarters and then the dimensions of social quarters, Economic and skeletal  structures were all determined.  The results show that with regard to the conditions in the  districts studied, the residents asked in the field showed  improvement indicators of their life. Furthermore, they showed feeling responsibility for problems in the neighborhood;  meaningful difference were not observed between the feeling of the residents of the two areas for improving their areas with respect to the indicators investigated in the present research.  On the other hand, skeletal Analysis shows solutions provided by the efficient services offered by the municipality have led to improvements as well as a high level of interest and enthusiasm in participating for providing solutions to the problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strengthening Strategies in dilapidated cities
  • FiroozAbad City