ارزیابی پایداری کاربری زمین شهری با تأکید بر حفاظت از آثار تاریخی (نمونه موردی شهر شوش)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران)

2 (استادیار دانشگاه هنر اصفهان)

چکیده

برنامه­ریزی کاربری زمین همواره به دلیل تعیین نحوه­ی استفاده از زمین و ساختار فضایی شهرها از یک طرف و تعیین ارزش اقتصادی هر قطعه از طرف دیگر، بخش اصلی برنامه­ریزی شهری به شمار می آید. به همین دلیل دیدگاه­های متفاوتی در مورد نحوه­ی استفاده از این منبع مهم ارائه شده است که عمده­ی آن ها بدون توجه به مسائل کیفی زندگی انسانی به موارد کمی، سرانه­ها و دسترسی­ها توجه داشته­اند؛ در این راستا، رویکرد توسعه­ی پایدار با تأکید بر استفاده بهینه از زمین، نگرشی نوین در برنامه­ریزی شهری و به تبع آن در مهم ترین رکن آن یعنی برنامه­ریزی کاربری اراضی ارائه کرده است. در این مقاله سعی شده است که مهم ترین شاخص­هایی که بر کاربری زمین شهری مؤثر هستند و با شاخص­های توسعه­ی پایدار نیز تطابق دارند، جهت ارزیابی کاربری زمین شهری انتخاب گردند. از آنجا که حفاظت از آثار تاریخی و حرایم آن­ها یکی از مهم ترین ارکان رسیدن به پایداری محسوب می­شود؛ دراین پژوهش شاخص­های پایداری با تأکید بر حفاظت آثار تاریخی و رعایت حرایم تاریخی انتخاب شده اند. همچنین تلاش شده است این معیارها با سایر شاخص­های پایداری کاربری اراضی تلفیق شوند. به این منظور در جهت ارائه نقشه­هایی که تراکم فضایی را نشان می­دهند از برآورد تراکم کرنل (KDE) و برای ترکیب لایه­ها و ارائه نقشه­های نهایی از مدل AHP استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که محلات واقع در نیمه شرقی یعنی محلات جدید شهر شوش از پایداری بالاتری نسبت به نیمه غربی آن برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating land-use sustainability emphasizing on maintain cultural heritage (Case stud: The Ancient Susa City)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khademy 1
  • Mahmoud GhalehNooe 2
  • Mohammad Masoud 2
1 Ph.D student, Geography and Urban Planning, Kharazmy University, Tehran, Iran
2 Ph.D, Assistant Professor , Honar University of Esfahan, Iran
چکیده [English]

Land use planning program has  always been the most important factor in urban planning, because it determines land use and spatial structure of cities, on the one hand,  and on the other hand it also determines the economic value of each piece of land. Therefore,  different perspectives are presented on ways of using this important resource that are important  regardless of quality of life issues, while the quantity, per capita and access are considered. In the recent decades changes have happened to the urban planning.  Consequently,  land use planning has been neglected  and  attention to land quality issues were rare. There have been times when solutions  have been offered for improving it, however, inefficient and inadequate. In this regard, approaches to sustainable development with emphasis on efficient use of land has provided a  new approach in urban planning and has been followed by the most important element of it - Land use planning.   In this paper it  has been tried to choose most important indicators that are effective on urban land use; also this indicators were adapted on sustainable devel0opment then they  were used for evaluation of urban sustainability of urban land use. Since the protection of monuments and their privacy were of the most important elements of sustainable development, indicators were chosen with emphasis on protection of monuments and privacy compliance date . Further we were trying to combined these indicators with other indicators of urban sustainable development. For this purpose order maps showing space density were used to determine Kernel density estimation (KDE) and for combination of  layers and providing  the final map on AHP model. The results show that districts located in the eastern half – New city districts- have more stability than the  districts located in thewestern half in city of Susa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable land use
  • Land use planning
  • urban land use
  • sustainable development indexes
  • Evaluation
  • city of Susa