مدل سازی مکان یابی پارکینگ‌های طبقاتی با استفاده از روش‌ AHPو شاخص همپوشانی وزنی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 2 اردبیل)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مرند، ایران)

2 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند)

چکیده

امروزه با افزایش رشد جمعیت و مهاجرپذیری شهرهای بزرگ، کمبود فضاهای پارکینگ عمومی در آن ها محرز می­باشد. وجود فضاهای پارکینگ عمومی در شهرهای در حال توسعه یکی از مباحث مهم در سیستم حمل و نقل شهری است. شهر اردبیل به عنوان یکی از مراکز استان­های جدید التاسیس کشور به دلیل محرومیت و عدم برخورداری از زیرساخت­های لازم در حوزه­­ی حمل و نقل به تناسب افزایش تعداد خودروها و برخورداری از خیابان­های کم عرض (که به گفته­­ی برخی ۶۰ سال پیش برای عبور درشکه ایجاد شده)، شاید اولین شهر کشور باشد که با وجود این که هنوز به کلان شهر تبدیل نشده، اما به لحاظ ترافیک گوی سبقت را از تمام کلان شهرها ربوده است. این شهر که از بافت قدیمی و فرسوده برخوردار است عمدتاً فاقد نقشه‌های اصولی یا فضاهای لازم برای تردد وسایل نقلیه به خصوص در ساعات پر ترافیک است و این عوامل در کنار توریستی بودن شهر اردبیل لزوم احداث پارکینگ­ها را در جهت حذف ترافیک درون­شهری ایجاب می­نماید. لذا در پژوهش حاضر جهت جلوگیری از حجم ترافیک درون­شهری با بهره­گیری از روش­های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و شاخص همپوشانی وزنی[1] اقدام به مکان یابی احداث پارکینگ در منطقه 2 شهر اردبیل گردید. با بررسی­های انجام گرفته در زمینه­ی لایه­ی خروجی در روش AHP و شاخص همپوشانی، شاهد کارایی هرچه بیش تر روش سلسله مراتبی (AHP) هستیم. زیرا که با توجه به انعطاف پذیری که در این روش وجود دارد، می­توان به تولید نقشه­های با ریسک کم تا بسیار زیاد اقدام کرد در حالی که در روش شاخص همپوشانی وزنی تنها            می­توان لایه را در 3 یا 4 طبقه­ی نامناسب تا مناسب تقسیم کرد. لایه­ی خروجی حاصل از این روش با لایه­ی تولیدی روش AHP با ریسک متوسط مطابقت دارد. بیش تر مکان­های انتخابی جهت احداث پارکینگ در هر دو روش در زمین­های بایر، قرار دارند.[1] - Overly index Waited

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling for locating multi-floor parking sites by means of AHP procedure and Weight Co-covering Index in GIS environment. (Case Study: The second district of Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Bakhtyar Ezatpanah 1
  • Mostaf Ashakori 2
  • Akbar Madadi 2
1 Ph.D, Assistant Professor of Department of Geography and urban planning,
2 Ph.D. Student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Marand
چکیده [English]

Nowadays with increasing population growth and the tendency of large cities to accept immigrants, the lack of public parking spaces in these cities is obvious. The inclusion of public parking spaces in developing countries is one of the significant issues in city’s transportation system. Ardabil is one of the centers of the country's newly-established provinces that due to  deprivation and the lack of necessary substructures in transportation section, proportional to the increase of number of the automobiles and it's narrow streets (that according to some people they were built 60 years ago for carriages to cross ), it hasn't changed into a megacity yet and  is the first city which forms the traffic point of view has outrun all the other megacities. This city which has old and inefficient structures frequently lacks methodical maps and the essential space to park the vehicles especially during  rush hours. These factors along with the characteristics of being a tourism site necessitate building of parking lots for removing and controlling the traffic in this city. Therefore, in this research to prevent the traffic jam inside the city, the Analysis of Hierarchical Procedures (AHP) and Weight Co-covering Index were used to launch locating of parking lots in Ardabil's district 2. Attending the studies that have been done in the field of outer layer in AHP Procedure and Weight Co-covering index, we observe that the efficiency of The Analysis of Hierarchical Procedure (AHP) is remarkably important. Since, this procedure is flexible, we can launch producing the maps with low risk to high risk. While, in Weight Co-covering Index the layer can be divided to 3 or 4 unsuitable categories to suitable ones, outer layer produced by this procedure conforms to the layer produced by AHP with average risk. Most of the selected sites for building parking lots by these two procedures have been located in barren lands.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • locating
  • Inside City Traffic
  • Parking
  • GIS
  • Ardabil City