تعداد مقالات: 282

177. عوامل مؤثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 139-160

معصومه پازکی؛ داوود شیخی؛ مختار یوردخانی


179. سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کیاسر)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 139-166

کمیل عبدی؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ مصطفی صفایی رینه؛ شمیلا اللهیاری


180. نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 145-168

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی؛ محمد حسین شریف زادگان


182. تحلیل الگوی گسترش شهری در شهرهای میانه‌اندام با استفاده از مدل‌های کمی (مطالعه موردی: شهر ملایر)*

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 147-182

میترا انصاری؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عباس ملک حسینی؛ مهدی مدیری


187. بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 10 شهر تهران)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 167-194

فرامرز هادوی؛ احمد پوراحمد؛ مهناز کشاورز؛ اسماعیل علی اکبری


193. ارزیابی تطبیقی شاخص‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر ورامین

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 149-176

سید عباس رجائی؛ وحید عباسی فلاح؛ اسماعیل نجفی


194. ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با استفاده از روش SWOT ( مطالعه موردی: شهر بناب)

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 151-167

زین العابدین عادلی؛ بشیر بیگ بابایی؛ ناصر اقبالی؛ اصغر حاتمی


195. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر سقز با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی (ساج)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 151-168

ماجد هاشمی؛ آزاد اصغری؛ حیدر رحمتی


196. تحلیل دیدگاه شهروندان از اهمیت محله محوری در مدیریت شهری ( مطالعه‌موردی: منطقه 9 شهراصفهان)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 153-176

احمد خادم الحسینی؛ فرشاد طهماسبی زاده؛ ناهید السادات میر عنایت


197. چالش های مدیریت آمایشی کلان شهر تهران بر پایه ی نگرش رئالیسم انتقادی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 153-171

محمدصادق یحیی پور؛ مصیب قره بیگی


198. سنجش میزان مشارکت‏های مردمی در نوسازی بافت‏های فرسوده شهری (نمونه موردی: بافت قدیم شهرکرمانشاه)

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 153-172

مصطفی شاهینی فر؛ اقبال پاهکیده؛ فرزین چاره جو؛ ژیلا خالدیان


199. تعیین جهت های مناسب استقرار ساختمان جهت دریافت بهینه تابش خورشیدی در شهر زنجان

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 155-173

حسن اکبری؛ فرامرز هادوی؛ مهدی زمانی؛ یوسف علیپور