تعداد مقالات: 272

152. مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 117-138

احمد قاسمی؛ مجید شمس؛ غلامرضا امینی نژاد


153. ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک شهرداریها (مورد مطالعه شهرداری ملایر سال1400-1396)

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 119-144

فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا امامی


154. تحلیل و بررسی تغییرات الگوهای فضایی جزایر دمایی استان اصفهان

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 119-138

مهدی اسدی؛ محمد باعقیده


158. هیه نقشه کاربری اراضی شهر سبزوار با استفاده از روش‌های حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 127-148

الهه اکبری؛ مجید ابراهیمی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


159. مؤلفه های تاثیرگذار در ارتقاء امنیت فضاهای عمومی (نمونه مورد مطالعه: پارک های شهر آمل)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 131-156

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ زهره بلوری


163. بررسی نقش حمل و نقل کابلی به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی شهری در کاهش ترافیک شهرهای بزرگ

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 121-150

ایران آهور؛ سارا موسوی؛ سپیده موسوی


165. راهبرد بهینه پایدارسازی محیط زیست شهری محمودآباد (با بهره گیری از مدل SWOT و ماتریس QSPM)

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 125-150

مرتضی حیدری؛ حسن اسماعیل زاده؛ رضا کانونی؛ کیومرث یارمرادی


167. تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری مورد: محله وردآورد منطقه 21 شهر تهران

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 127-144

پروانه شاه حسینی؛ هانیه توکلی


168. مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 127-156

عبدالحمید قنبران؛ فرهاد حسینعلی؛ سید باقر حسینی؛ پیمان بهرامی دوست


169. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه-ای طی سال‌های 1335-1395

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 127-148

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور


174. شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 133-153

یداله ملکی