تعداد مقالات: 282

103. نقش متغیرهای ژئومورفیکی رودخانه ای در مخاطرات سیلاب شهرهای کوهستانی (مطالعه موردی: شهر طرقبه، استان خراسان رضوی)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 77-98

هادی قنبرزاده؛ ابوالفضل بهنیافر؛ محمدرضا ثروتی؛ مهدی موسوی؛ علی محمد نورمحمدی


107. ساماندهی سیمای شهری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهر ملایر

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 91-114

ربابه رجبی امیر آباد؛ بیژن رحمانی


108. ویژگی های اقتصادی- اجتماعی زنان شاغل در بخش غیررسمی (مورد: منطقه 2 شهر رشت)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 99-122

ربابه محمدزاده؛ مریم جعفری مهرآبادی


110. بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافت‌های فرسوده‌ شهری (مطالعه‌ی موردی: محله‌های باربند و فاز 1 زمین شهری فیروزآباد)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 79-102

علی شکور؛ علی شمس الدینی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ سارا پاکزاد


112. تأثیر اندازه‌ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران مطالعه موردی استان همدان (1390-1365)

دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 83-110

نعمت اله اکبری؛ مجید صامتی؛ ایمان کی فرخی


113. سنجش میزان پایداری محله های شهری با استفاده از HDI و تکنیک پهنه بندی موریس (نمونه‌ی موردی شهر ملایر)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 83-110

سید داود موسوی؛ اصغر نظریان؛ یوسفعلی زیاری؛ مسعود مهدوی


114. ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 83-104

صفر قائدرحمتی؛ امیر گندمکار؛ امیر خوشکلام پور


116. توازن تابش در سطح شهر یزد در ماه ژانویه 2006 تا 2008

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 85-107

مصطفی کرمپور؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ هوشنگ قائمی


119. تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛ (مورد مطالعه: بیران‏شهر)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 85-107

مهدی رحیمیان؛ فرشته حافظی؛ سعید غلامرضایی؛ نسرین حسین نژاد میر


120. ارتباط بین مفاهیم سرمایه ی اجتماعی و کیفیت ذهنی و عینی محیط شهری (نمونه موردی محله پنبه ریسه قزوین)

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 87-109

حسن سجادزاده؛ محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی


121. ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر اهر در برابر بحران زلزله

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 87-108

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی اصل


122. ارزیابی عوامل موثر بر افزایش کیفیت فضاهای عمومی در شهرهای جدید نمونه موردی: شهر جدید پرند

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 89-110

الهام امینی؛ مریم برومند؛ فاطمه روح افزا


123. ارزیابی حکمرانی خوب شهری برای شهرهای ایران مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 89-108

حیدر کاظمی؛ بیژن رحمانی