تعداد مقالات: 272

52. میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه موردی: دره شهر)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 29-58

حسین یغفوری؛ قباد طهماسبی؛ داود حاتمی


55. سلامتی و امنیت شهرهای دفاعی با الگوی برنامه ریزی کاربریهای چند منظوره (نمونه موردی: شهر سنندج)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 27-50

کیومرث ملکی؛ اقبال پاهکیده؛ نفیسه مرصوصی


61. سنجش رضایتمندی سکونتی ساکنان محله منظریه(بافت جدید) و ساکنان محله خواهر امام(بافت قدیم) در شهر رشت

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 41-62

پویان شهابیان؛ سمیرا سعیدپور؛ میلاد پیرایه گر


64. توزیع فضایی مراکز خدماتی شهر کرمان نسبت به پدیده‌های ژئومورفیک

دوره 9، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 43-70

محسن پورخسروانی؛ ‏سیده الهام موسوی


65. بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 43-70

راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی


68. نقش شهر بناب در توسعه اقتصاد پایدارمنطقه ای با رویکرد مدل های اقتصادی – جمعیتی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 45-64

رسول وظیفه شناس؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمد علی خلیجی


69. تحلیل بافت شهری با استفاده از روش ترانسکت نمونه موردی: شهر ارومیه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 45-66

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ منیره عمرانی


70. جایگاه شهرهای کوچک درسلسله مراتب شهری (مطالعه‌ی موردی: استان اصفهان)

دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 47-66

کتایون بهارلوئی؛ اصغر نظریان


71. سیر تحولات سلسله مراتب شهری در استان خوزستان طی دهه‌های(85-1335)

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 47-68

امیر بسطامی نیا؛ مسعود صفائی پور؛ سعید ملکی؛ یوسف تازش؛ کورش امیدی پور


74. سطح بندی و سنجش میزان توسعه یافتگی منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری و مقایسه تطبیقی نتایج (TOPSIS، ELECTRE و VIKOR)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 47-76

زهرا السادات سعیده زرآبادی؛ محمد رضا شامی؛ سید علیرضا حسینی


75. تحلیل اکولوژیک ساختار فضای سبز شهر جیرفت با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 49-64

مریم لاریجانی؛ فاطمه قسامی؛ الهام یوسفی روبیات