کلیدواژه‌ها = مدل سیستمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از مدل سیستمی (مورد:شهرستان ساری)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 67-84

علی نوری نژاد؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس ارغان