کلیدواژه‌ها = استان اصفهان  
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی تغییرات الگوهای فضایی جزایر دمایی استان اصفهان

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 119-138

مهدی اسدی؛ محمد باعقیده