کلیدواژه‌ها = حکمروایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه حکمروایی خوب در عملکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400، صفحه 85-108

جمیله توکلی نیا؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ حسین یداله نیا