کلیدواژه‌ها = شهرستان‌های استان کرمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و سطح بندی شهرستان‌های استان کرمان بر اساس شاخص‌های آموزشی با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 65-84

حسین غضنفرپور؛ امین کاکا دزفولی؛ انیس کاکا دزفولی