کلیدواژه‌ها = شاخص کمی و کیفی مسکن
تعداد مقالات: 1
1. ادراک ساکنان در سکونتگاه های غیر رسمی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی آن (نمونه موردی: حصار امام خمینی(ره) شهر همدان)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 1-36

سمیه افشاری آزاد؛ آرش عثمانی؛ سعید پیری؛ بهمن خسروبیگی