کلیدواژه‌ها = منطقه دو شهر اردبیل
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهر اردبیل )

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 69-92

حسین نظم فر؛ چنور محمدی