کلیدواژه‌ها = شهر جدید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 105-130

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمود آروین؛ نبی مرادپور