کلیدواژه‌ها = میدان شهری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفی ریخت شناسی میدان شهری بر اساس دو مدل HSE و AGE

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 173-198

حمید دانش پژوه؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


2. اولویت بصری میدان ها شهری از منظر کاربران(نمونه موردی: میدان های شهر همدان)

دوره 9، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 23-42

شیدا حقیریان؛ حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور