کلیدواژه‌ها = رقابت‌پذیری
تعداد مقالات: 1
1. رقابت‌پذیری گردشگری شهری در ایران(با استفاده از مدل یکپارچه دوآیر)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 181-228

اسماعیل قادری؛ سید سپهر اعرابی