کلیدواژه‌ها = حمل و نقل شهری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نقش حمل و نقل کابلی به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی شهری در کاهش ترافیک شهرهای بزرگ

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 121-150

ایران آهور؛ سارا موسوی؛ سپیده موسوی