کلیدواژه‌ها = شهرهای میانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش شهر بناب در توسعه اقتصاد پایدارمنطقه ای با رویکرد مدل های اقتصادی – جمعیتی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 45-64

رسول وظیفه شناس؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمد علی خلیجی