کلیدواژه‌ها = حکمروایی خوب شهری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر حکمروایی خوب شهری بر میزان پایداری محله‌های شهر کهنوج

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400، صفحه 109-132

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی


2. تحلیلی از نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 133-158

ابوالفضل مشکینی؛ مهدی حسین پور؛ سارا خدایی


4. سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کیاسر)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 139-166

کمیل عبدی؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ مصطفی صفایی رینه؛ شمیلا اللهیاری