کلیدواژه‌ها = سکونتگاه غیر رسمی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 139-160

معصومه پازکی؛ داوود شیخی؛ مختار یوردخانی