کلیدواژه‌ها = بروجرد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 83-104

صفر قائدرحمتی؛ امیر گندمکار؛ امیر خوشکلام پور