کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل بافت شهری با استفاده از روش ترانسکت نمونه موردی: شهر ارومیه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 45-66

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ منیره عمرانی