کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی پیاده‌راه‌های تربیت و ولیعصر شهر تبریز از منظر مؤلفه‌های پیاده‌مداری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 85-110

ابوالفضل قنبری؛ الهام هادی؛ الناز هادی


2. امکان سنجی تهیه طرح‌های سیال شهری در برنامه‌ریزی کلان‌شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 85-108

فاطمه صفری؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی


3. تحلیلی بر تاب آوری اجتماعات شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 109-134

قادر احمدی؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ امیر سلیمان نژاد