کلیدواژه‌ها = ارزیابی زیست محیطی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان نوسازی بافت فرسوده از مسایل زیست محیطی

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 27-40

سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ ناهید قربانی