کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی
تعداد مقالات: 9
4. مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 127-156

عبدالحمید قنبران؛ فرهاد حسینعلی؛ سید باقر حسینی؛ پیمان بهرامی دوست