کلیدواژه‌ها = خدمات شهری
تعداد مقالات: 5
1. سنجش و تحلیل عدالت فضایی کاربری‌های خدمات شهری (مطالعه موردی: محلات منطقه دو شهر اردبیل)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400، صفحه 43-66

چنور محمدی؛ سعدی محمدی؛ سیده الهام داوری


2. برنامه‌ریزی راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 151-170

محمد امین جرفی؛ مهدی مدیری؛ مسعود مهدوی حاجیلوئی


3. سنجش مناطق شهری بر اساس توزیع کاربری های خدمات شهری و اثرات آن در توزیع فضایی جمعیت(مطالعه موردی: مناطق شهر مرند)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 1-20

اکبر اصغری زمانی؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ رحیم غلامحسینی


4. نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 145-168

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی؛ محمد حسین شریف زادگان