کلیدواژه‌ها = استان کردستان
تعداد مقالات: 2
1. همبستگی تهدیدهای امنیتی-دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 199-223

سید مصطفی هاشمی؛ عباس علی پور؛ امیر فتحی