کلیدواژه‌ها = شهر کرمانشاه
تعداد مقالات: 3
1. سنجش میزان مشارکت‏های مردمی در نوسازی بافت‏های فرسوده شهری (نمونه موردی: بافت قدیم شهرکرمانشاه)

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 153-172

مصطفی شاهینی فر؛ اقبال پاهکیده؛ فرزین چاره جو؛ ژیلا خالدیان


2. بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیک برای توسعه‌ی فیزیکی شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 18-38

محمدمهدی حسین‌زاده؛ محمدرضا ثروتی؛ مظفر صرافی؛ رضا اسماعیلی؛ رویا پناهی


3. تحلیل فرصت‌ها‌ی توسعه‌ای بافت قدیم شهر (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر کرمانشاه)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 111-128

لیلا موسوی دارامرودی؛ مجید شمس؛ نوذر قنبری