کلیدواژه‌ها = مدل های آنتروپی و الکتره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل های آنتروپی و الکتره

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ حسن آهار؛ فرخ طهماسبی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ علی اکبر شهناز