کلیدواژه‌ها = بافت قدیم
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل های آنتروپی و الکتره

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ حسن آهار؛ فرخ طهماسبی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ علی اکبر شهناز


3. تحلیل فرصت‌ها‌ی توسعه‌ای بافت قدیم شهر (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر کرمانشاه)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 111-128

لیلا موسوی دارامرودی؛ مجید شمس؛ نوذر قنبری


4. تحلیلی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان

دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 1-26

حمید رضا وارثی؛ علی زنگی آبادی؛ ابوذر وفایی؛ محسن شاطریان