کلیدواژه‌ها = توسعه‌ی فیزیکی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیک برای توسعه‌ی فیزیکی شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 18-38

محمدمهدی حسین‌زاده؛ محمدرضا ثروتی؛ مظفر صرافی؛ رضا اسماعیلی؛ رویا پناهی