کلیدواژه‌ها = شهر اردبیل
تعداد مقالات: 6
1. سنجش و تحلیل عدالت فضایی کاربری‌های خدمات شهری (مطالعه موردی: محلات منطقه دو شهر اردبیل)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400، صفحه 43-66

چنور محمدی؛ سعدی محمدی؛ سیده الهام داوری


2. تحلیلی از نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 133-158

ابوالفضل مشکینی؛ مهدی حسین پور؛ سارا خدایی


3. آینده نگاری توسعه شهری با رویکرد توسعه امور زیر بنایی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 21-38

سیمین ابافت؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی