کلیدواژه‌ها = شهر اردبیل
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی از نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 133-158

ابوالفضل مشکینی؛ مهدی حسین پور؛ سارا خدایی


2. آینده نگاری توسعه شهری با رویکرد توسعه امور زیر بنایی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 21-38

سیمین ابافت؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی