کلیدواژه‌ها = رشد هوشمند
تعداد مقالات: 3
1. میزان برخورداری شهرستان های استان خوزستان از شاخص های شهر سالم

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 23-42

حسین نظم فر؛ آمنه علی بخشی


2. سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 213-235

حسین ابراهیم زاده آسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان


3. مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ بنزین‌های شهر مشهد

دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 67-82

محمد اجزاء شکوهی؛ هومن شاداب مهر