کلیدواژه‌ها = سلسله مراتب شهری
تعداد مقالات: 6
2. سیر تحولات سلسله مراتب شهری در استان خوزستان طی دهه‌های(85-1335)

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 47-68

امیر بسطامی نیا؛ مسعود صفائی پور؛ سعید ملکی؛ یوسف تازش؛ کورش امیدی پور


3. تحلیل سلسله مراتب شهری استان گیلان بین سال های 90- 1365 (با استفاده ازمدل های لگاریتمی رتبه – اندازه ، منحنی لورنز و ضریب جینی )

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 111-135

عباس ملک حسینی؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی؛ ربابه رجبی امیرآباد


4. جایگاه شهرهای کوچک درسلسله مراتب شهری (مطالعه‌ی موردی: استان اصفهان)

دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 47-66

کتایون بهارلوئی؛ اصغر نظریان


5. تأثیر اندازه‌ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران مطالعه موردی استان همدان (1390-1365)

دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 83-110

نعمت اله اکبری؛ مجید صامتی؛ ایمان کی فرخی