کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 43-70

راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی


2. تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های فقر شهری

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 123-148

پخشان خضرنژاد؛ اصغر عابدینی؛ میرستار صدرموسوی


3. تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (سالهای 1375 تا 1390)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 55-76

علی شماعی؛ حسن رحمتی تپه رشت؛ شریف حاجی تاش نالوس؛ نعمت کرده