کلیدواژه‌ها = آذربایجان غربی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های فقر شهری

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 123-148

پخشان خضرنژاد؛ اصغر عابدینی؛ میرستار صدرموسوی