کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر اهر در برابر بحران زلزله

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 87-108

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی اصل


2. ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 83-104

صفر قائدرحمتی؛ امیر گندمکار؛ امیر خوشکلام پور